PC104 – Контролер за управление на процеси с теглоизмерване в поток (лентови везни, дебитомери);

PC208 – Контролер за управление на дозиращи процеси;

PC009 – Контролер за управление на дробилки и пневмотранспорт;

PC206 – Контрoлер за управление на дозиращи процеси.

PC010 – Контролер за управление продухването на ръкавни филтри.